02-12-2019

Profiel van autobanden, alles wat je moet weten!

Het profiel en de profieldiepte zijn allesbepalend voor de wegligging van de auto. All Season-banden zijn vooral geschikt voor een gematigd klimaat met wisselvallig weer. Een regelmatige inspectie van het profiel is goed voor de levensduur van de banden en de veiligheid is ermee gediend.

Hoeveel profiel heeft een nieuwe band?

Nieuwe banden hebben een profieldiepte van 7 tot 8,5 millimeter, afhankelijk van het type band. Winterbanden hebben over het algemeen meer profieldiepte dan zomerbanden.

Hoeveel profiel moet een band hebben voor de apk?

De wettelijke minimale profieldiepte is voor alle personenautobanden in Europa 1,6 millimeter. Het is echter veiliger de banden bij minimaal 2 millimeter profieldiepte te vervangen. Winterbanden verliezen bij minder dan 4 millimeter profiel hun winterse eigenschappen. In het profiel van banden bevinden zich slijtage-indicatoren (TWI, Tread Wear Indicator) die het naderen van de minimale slijtagegrens aangeven. Winterbanden zijn behalve van de TWI ook voorzien van een WWI (Winter Wear Indicator). Die heeft een hoogte van 4 millimeter.

Wanneer moet je je banden vervangen?

Je moet de banden vervangen voordat ze de minimale profieldiepte hebben bereikt én als ze meer dan tien jaar in gebruik zijn. Rubber veroudert namelijk. De souplesse verdwijnt en dan vermindert de grip, vooral op kouder asfalt. In elk geval is het aan te raden om banden die meer dan zes jaar onder de auto zitten jaarlijks te laten checken door de bandenspecialist. Een beschadigde band, waarvan je het karkas kunt zien, is niet meer veilig. Vervangen is de enige optie. Bedenk dat je dan meestal twee nieuwe banden nodig hebt, want de profieldiepte van banden moet niet meer dan 2 millimeter afwijken.

Profiel banden meten

Voor het meten van de profieldiepte moet je bij een bandenspecialist zijn. Je kunt het ook zelf, maar daarvoor heb je een profieldieptemeter nodig.

Minimaal profiel all season-band

Wat geldt voor winterbanden, dat geldt ook voor all season-banden. Bij een profieldiepte van 4 millimeter of minder verliezen ze hun winterse eigenschappen. In Oostenrijk zijn het dan voor de wet geen winterbanden meer. Voor de zomer geldt het wettelijk minimum van 1,6 millimeter, met als advies om toch bij 2 millimeter over te gaan tot vervanging.

All-season banden

All-seasons bekijken